Mikael Larsson är inte bara delägare och populär konsult hos AdWise, han är också delägare och IT-chef i det spännande uppstartsbolaget Global Operating Drones Sweden AB. Företaget arbetar med robotteknik som kan komma att förändra det svenska jordbruket i grunden.

På AdWise jobbar Mikael Larsson som konsult och har just nu ett uppdrag för Intermail i Kungsbacka, där han arbetar med deras marknadsdatabaser för direktreklam. Vid sidan av detta utvecklar han robotar för sitt eget företag Global Operating Drones.

– Vi är ett litet företag med stora idéer, där vi utvecklar lantbruksrobotar och system som på sikt ska utveckla det autonoma lantbruket. En lantbrukare måste idag vara så många olika roller, som jordbrukare, IT-specialist, agronom, svetsare med mera. Med våra produkter vill vi göra det enklare för yrket genom att minska belastningen och låta lantbrukaren själv välja fokusområde, säger Mikael.

Vad innebär ett autonomt jordbruk?
– Ett autonomt jordbruk har möjligheten att öka skörden med 30% genom minskat marktryck och genom att robotarna kan jobba dygnet runt, året runt – även i mörker. Det minskar också koldioxidutsläppen och systemet är väldigt enkelt att använda. Dessutom är jordbrukare en åldrande yrkesgrupp, eftersom sektorn inte lyckas locka till sig yngre talanger. Vi tror att automatisering och robotisering kan locka fler unga till jordbruket – och i dagsläget har vi ett samarbetsavtal med Strömma naturbruksgymnasium för att bättre lära känna framtidens lantbrukare.

Vad gör du just nu i bolaget?

– Jag är CIO i bolaget och ansvarar för den mjukvarumässiga biten och just nu tar vi fram en prototyp som kan dra och bära redskap – för att komplettera traktorn på ett bra sätt. Den ska även kunna gödsla och göra allt annat som traktorn sköter i lantbruket. Roboten blir betydligt miljövänligare och i dagsläget vänder vi oss främst till ekologiska lantbruk. Vi träffar många bönder och intresset är stort – det är tydligt att vi ligger rätt i tiden.

Hur ser framtiden ut?
– Vi letar idag efter investerare som tror på idén med ett automatiserat effektivare lantbruk.
Och som ser potentialen i en efterfrågad hållbar framtidsbransch – sett till såväl ekonomi som miljö och arbetsmiljö. Dessutom letar vi duktigt folk som kan styrsystem för robotar, gärna med erfarenhet av teknik för förarlösa fordon. Det kommer till stor del handla om konsulter som kan komma in med spetskompetens inom IT, teknik och management och där blir AdWise’s nätverk viktigt i rekryteringen, avslutar Mikael.