AdWise konsult Lena Ström har 25 års erfarenhet av både offentliga och privata kunder, som hon hjälper att förenkla och transformera till dagens digitala vardag. Lena har bred teknisk kunskap, är utbildad beteendevetare med lång erfarenhet av digital kommunikation – och ser helt andra kundkrav idag än när hon startade sin bana.

– IT-kunskapen har jag skaffat mig i operativa och strategiska roller hos en global systemleverantör och tillsammans med alla de kunder i olika branscher jag haft förmånen att arbeta med. Kundkraven har förändrats mycket de senaste åren. Förr var uppdragsgivarna glada bara de fick ett systemstöd. Nu handlar det om att förstå kundens utmaningar, behov och affär men även hur man förändrar invanda arbetssätt. Nya beteenden som inte bara ställer krav på systemstöd och implementation utan också på ett strategiskt och lyhört förhållande till digital kommunikation. Alla IT-människor borde lära sig mer om beteendevetenskap eftersom det krävs mod och kunskap att ta steget bort från e-post, filservrar och fysiska möten till ständig kollektiv innovation med hjälp av digital kommunikation, lojala och engagerade medarbetare, berättar Lena.

Hanterar både IT-implementation och digital kommunikation
Hennes nuvarande uppdrag är hos Derome, den familjeägda koncernen som verkar inom hela kedjan från skog till färdigt hus.

– Ett innovativt och snabbfotat företag med stora visioner. Uppdraget är ett bra exempel på den bredd vi som konsulter på AdWise kan erbjuda. Mitt ursprungliga uppdrag var att tillsammans med HR och IT skapa en digital plattform för att förenkla för ledare att göra rätt saker när det gäller att leda och utveckla sina medarbetare. Nu är jag med och driver införandet och utrullningen av det nya affärssystemet.

– I detta som i alla konsultuppdrag gäller det att ha en bra förmåga att snabbt förstå och lära känna organisationen. När man kommer utifrån krävs det också viss finkänslighet och en balansakt i att driva förändring i lagom takt för medarbetarna, för ekonomin och organisationen.

Viktigt med en tillhörighet och nätverk
– Jag kom i kontakt med AdWise av en slump när jag via StyrelseAkademien certifierade mig som styrelseledamot, en utbildning där även AdWise deltog. Jag trivs bra här och det handlar inte bara om att jag kan koncentrera mig till 100% på att leverera till kund, slipper leta och sälja in uppdrag. Det ger mig också ett kollegialt sammanhang med gemensamma aktiviteter, nätverk och kunskapsutbyte. Som konsult kan jag dela min egen kompetens och får möjlighet att använda den i olika branscher och där känner jag att det finns fler likheter än olikheter mellan privata och offentliga verksamheter när det gäller vägen till nytt systemstöd, nya arbetssätt och förändrade beteenden. Under åren har jag också byggt upp ett bra nätverk av olika kompetenser och kan därför som bonus fungera som rekryterare för tillfälliga eller permanenta lösningar för mina uppdragsgivare.