På arbetsmarknaden ligger fokus alltmer på tillfällig och behovsstyrd spetskompetens. Något som särskilt har aktualiserats under årets coronasituation. På AdWise har våra konsulter god vana av att jobba digitalt på distans. Här möter du två av dem samt vår VD, som berättar om digital anpassning när de fysiska mötena blir färre.

– Fokus för företag idag ligger på att komplettera sin egen personal med drivna specialister som kan tillföra effektiv spetskompetens vid specifika uppdrag. I coronatider är det främst branscher och yrkesroller som redan har en vana av att arbeta på distans, som har lättast att anpassa sig digitalt till den nya verkligheten, säger Helen Fredin, VD på AdWise.

Alla jobbar mer effektivt
Två konsulter som är inblandade i AdWise kunders innovations- och digitaliseringsprojekt är Andreas Fredin och Mats Arvendal, just nu på uppdrag hos ett ledande svenskt elbilsföretag. De har under våren främst arbetat hemifrån.

– I början letade alla efter nya sätt att bli naturliga i de digitala mötena. Exempelvis framgår kroppsspråk inte lika bra digitalt och då behöver man istället bli bättre på att lyssna och förstå snabbare. Digitaliseringen har skapat många nya sätt att mötas och jag upplever det som att alla jobbar mer effektivt. För egen del kör jag webbmöten, virtuella grupper och telefonsamtal, något jag har god vana av sen tidigare genom mina många internationella möten, säger Andreas Fredin.

Andreas påpekar också hur viktigt det är att fortsätta jobba för en god arbetslagskultur.
– Många har ett behov av att ersätta fikarumssnacket med sociala chattfunktioner, som t.ex. Slack, där vi använder olika kanaler för att informera och fira framgångar etc. Dessutom kör vi både after work och fika digitalt – ett riktigt kul sätt att lära känna varandra.

Digitaliseringen tar ett stort kliv framåt
Kollegan Mats Arvendal tycker att såväl leverans, som kvalitet och kostnadseffektivitet funkar bra i distansarbetet. – Den nuvarande situationen ger jättemöjligheter, eftersom den lär folk att bli skickliga i möten där man inte träffas fysiskt, något som skapar en helt ny typ av samarbete, en ny kultur. Det blir en spännande katalysator där utvecklingen av digitaliseringen tar ett stort kliv framåt. Nu är det ok att jobba hemifrån och att kommunicera via dokument. Allt blir mer effektivt och vi slipper onödiga transporter till och från möten, vilket ger mer tid över till det viktiga, menar Mats.

Experter på att jobba på distans
Helen Fredin tydliggör hur AdWise konsulter understödjer den snabba utvecklingen. – Som specialister inom IT och management är efterfrågan på våra tjänster stor. Särskilt eftersom dessa uppdrag kan utföras såväl fysiskt som på distans. Konsulter i vår bransch har länge kunnat jobba på distans och är experter på detta eftersom de redan har hemmakontor sen tidigare. Nu när corona tvingat fram en ny verklighet så har man accelererat användandet och utvecklingen av nya verktyg och format – med flera kreativa sätt att hålla en dialog, avslutar Helen.