Möt Magnus Lindwall som är kundansvarig och ansvarig för rekrytering av konsulter på AdWise. Här berättar han om sitt arbete med att kvalitetssäkra nya konsulter.

– Vi träffar mer eller mindre alla konsulter som söker sig till oss. Vi tycker det är viktigt att visa respekt och att vara tillgängliga. På så sätt blir jag en bra representant för AdWise, säger Magnus Lindwall.

Hans roll är att hitta de konsulter, inom IT och management, som passar bra in i AdWises DNA – d.v.s. självständiga personer med en kombination av spetskunskap och engagemang.

Hur ser urvalsprocessen ut?
– När vi träffar nya konsulter så sker det i form av en intervju där hela vårt team är med och ställer frågor, från våra olika synvinklar. Då blir det sedan också så mycket lättare att reflektera tillsammans över vilka vi kan arbeta vidare med. Vi letar efter personer som är duktiga på det de gör och som vill vara med och utveckla AdWise – vilket kan komma till uttryck i att man hjälper till med att hitta behov hos kunder och att tipsa om andra kompetenta konsulter. Eller som under vårens corona-omställning där många av våra konsulter var bra på att dela med sig av information som gynnade både uppdragsgivare och kollegor.

Är personkemi en viktig faktor?
– Jag har jobbat som konsultchef i 20 år, i flera omgångar på flera bolag. Även som säljare, där jag har gjort väldigt många intervjuer. Och jag tror att jag förstår hur både konsulter och kunder tänker. Generellt sett är vår styrka att vi har en lång erfarenhet av konsultbranschen och IT- managementbranscher. Min erfarenhet gör att jag kan ge en ärlig återkoppling till konsulterna. Därför kan jag också se förbi eventuella initiala hinder och förstå vad som kommer att fungera bäst i slutändan. Och känns det bra när man träffar oss så känns det sedan också bra att representera oss.

Hur matchas rätt konsult med rätt uppdrag?
– Det är viktigt att konsulten har allt det som kunden söker. Vi jobbar vid varje offert med konsultens CV för att lyfta fram det som är relevant för uppdraget. LinkedIn är också en viktig kanal vi arbetar med för att våra kunder ska känna trygghet i att vi bara ger bra förslag. Det är viktigt att det blir rätt direkt, alla passar inte i offentlig sektor eller i ett privat bolag. Och vi är övertygade om att konsulter som mår bra i sina uppdrag också är de som presterar bäst.

Vad kan AdWise erbjuda Göteborgs arbetsplatser?
– Det som gör oss unika är att vi aldrig erbjuder konsulter vi inte tror på. Vi har ingen bänk att tömma med konsulter för att rädda ekonomin etc. Utan våra konsulter är erfarna och självgående, de är snabbt igång – och våra kunder uppskattar att vi är ärliga och lätta att göra affärer med. Har vi inga kandidater så säger vi det. Och kan vi även hjälpa utanför vårt huvuduppdrag, så är vi behjälpliga med det även om det inte gynnar oss kortsiktigt. Vi bryr oss lite mer helt enkelt, om både våra konsulter och våra uppdragsgivare. Det har skapat en väldigt familjär och bra kultur hos oss på AdWise.