Consulting inom Tech

sök jobb
inom tech

På anslagstavlan anmäler du intresse
för våra uppdrag helt anonymt.

Till anslagstavlan

Så funkar det:

  1. Registrera ett konto – du kan vara anonym.
  2. Beskriv kort vad du vill jobba med.
  3. Beskriv din kunskap på en övergripande nivå.
  4. Vi matchar dig mot relevanta uppdrag.
  5. Du väljer om du vill gå vidare.

Ta fram lösningar där tekniken visar vägen framåt

Våra konsulter inom AI området tar sig hela tiden an nya roliga uppdrag med utmanande problemlösning.

 

Data management

Hur gör man för att hitta det stora värdet av sin data?

Data ska både ha rätt kvalitet och den ska vara tillgänglig för vidare bearbetning. Stora datamängder kräver lösningar som kan leverera rätt prestanda. En del data är strukturerad och annan är ostrukturerad. Rätt hantering av data i rätt plattform är en hörnsten i dagens lösningar och något som du kan komma att arbeta med som konsult på AdWise.

Machine learning

När ska man använda AI och machine learning? Vilka data set kan man arbeta med och hur lyckas man få ut önskat resultat?

Vi utvecklar modeller, tränar dom och tar dom i produktion. Här stödjer vi kunderna igenom hela processen och tar fram unika plattformar för att lösa deras utmaningar. En stor del av dagens information finns ostrukturerat i texter. Med hjälp av textanalys kan man hitta mönster och insikter i stora datamängder. Bild och film är en betydande del av informationen i många verksamheter. Även dessa kan analyseras med bildigenkänning för att skapa förståelse eller hitta likheter mellan dem.

Ta fram lösningar där tekniken förenklar

Våra konsulter inom systemutveckling har roliga och utmanande uppdrag med mycket problemlösning. Här vägleder vi våra kunder med rätt arkitektur och teknikval. Som konsult kan du arbeta med både back-end och front-end.

Digitaliseringen är på stark framfart och IT spelar en alltmer central roll i dom flesta verksamhetsprocesser. Systemen är baserade på olika teknik, dom körs ofta i en blandad miljö med egna datacenter och molnet.

Kommunikation med kollegor, kunder och medborgare har aldrig tidigare varit så viktig som idag. Digitala lösningar och automation möjliggör ett brett och korrekt informationsflöde både internt och externt.

Idag finns ett överflöd av information och det krävs moderna söklösningar för att hitta i djungeln.

Back-end

Många av systemen ska hantera stora datamängder och samtidigt är kraven på prestanda hög. Systemen samverkar ofta med flera andra system. Nyckeln till en lyckad back-end lösning är dess unika arkitektur.

Front-end

Ett lättanvänt och effektivt gränssnitt hjälper användaren att nyttja funktionaliteten i systemet. Samtidigt ska det stödja många olika enheter och kunna leverera rätt prestanda.

Låter det här intressant för dig?

Hör av dig till oss och berätta om dina yrkesdrömmar.

Kontakta oss idag!