1. Datadrivet beslutsfattande
Vikten av rätt data blir allt viktigare inom rekrytering och employer branding. Det handlar om att ta fram relevant data som ger ett bra beslutsunderlag. Utvecklingen ställer utmanande krav på arbetsgivare att samla in data på ett smart sätt genom personifierad kommunikation till målgrupper som är kvalitativt utvalda utifrån demografi, geografisk plats och yrkesroll etc. Men utan att upplevas som påträngande och störande.

2. Interna talangplattformar
Allt fler företag satsar idag på s.k. Internal Talent Market Places – d.v.s. interna talangplattformar där man publicerar heltids- och deltidstjänster samt tillfälliga projekt och konsultuppdrag. Tanken är att rekryteringsprocess ska ske öppet så att alla anställda på bolaget fördomsfritt ska ha samma möjligheter att söka jobb internt. Målet är ökad mångfald med större fokus på kompetens än på socialt nätverk.

3. Autonoma datadrivna team
Utvecklingen mot datadrivna team ökar för varje år. De medarbetare som har kundnära positioner kan i realtid uppfatta förändringar i kundbeteende, men de behöver sömlöst ha tillgång till data och intelligenta verktyg i sina arbetsprocesser. Här spelar IT-experter en viktig roll i att stärka kapaciteten inom såväl människa–maskin-interaktion, IT-säkerhet som artificiell intelligens och utformning av arbetsflöden där teamen fungerar mer autonomt och kan fatta beslut inför en variation av föränderliga omständigheter.

4. Medarbetarnas marknad inom IT och Tech
Om 2020 och 2021 var åren då anställda över hela världen förlorade jobbet i spåren av pandemin så är 2022 onekligen kandidaternas arbetsmarknad, särskilt inom IT och Tech. De vet sitt värde och kan mer eller mindre välja och vraka bland alla erbjudanden. Därför nöjer man sig inte med något annat än det bästa för en själv. Företagen behöver med andra ord hitta nya attraktiva sätt att locka talangerna, vid sidan om löneerbjudandet.

5. Nya sätt att locka kandidater
Eftersom kandidaternas marknad nu peakar som trend behöver företag ha ett tydligt kandidatfokus. Därför satsas det nu i många branscher på att förenkla och förbättra såväl rekrytering som arbetsliv. Det betyder att det blir mindre av långa, snåriga jobbintervjuer i flera steg och mer av flexibelt hybrid- och remote arbete samtidigt som kandidaterna lockas med lyxiga förmåner, hälsosatsningar och finansiell rådgivning. Målet är välmående medarbetare som ges möjligheter att prestera i en sund kontext. Ett tydligt och lyhört kandidatfokus har bara vinnare.

Här kan du läsa om hur vi på AdWise får dig som konsult inom IT och Tech att trivas med ditt yrkesliv.