IT- och management-konsulten Pia Johansson har alltid haft en nyfikenhet för sambandet mellan teknik och företagsledning. I sitt senaste konsultuppdrag, för Jönköping Energi, ledde hon flera olika aktörer för bolagets komplexa implementationsarbete där tre system skulle bli ett.

Energibranschen befinner sig just nu i ett omfattande förnyelseskede där gamla affärs- och verksamhetssystem byts ut mot nya effektivare system. AdWises konsult Pia Johansson har under en tid befunnit sig mitt i denna digitaliseringsresa, som övergripande projektledare för moderniseringen av Jönköping Energis IT-infrastruktur. Det är en spännande och utmanande nyckelroll, där Pia har lett flera olika aktörer i arbetet med att rulla ut fakturerings- och mätvärdessystemet EG ProBill.

– Energibranschen är väldigt spännande med mycket utveckling och stora krav på sig. Det är offentlig verksamhet med flera äldre bolag som behöver modernisera och mer effektivt samköra sina olika nyttigheter för att förenkla för användarna, menar Pia.

Uppdraget har konkret handlat om att byta ut tre system (varav två faktureringssystem och ett mätvärdessystem) mot EG ProBills allomfattande system. En viktig del i arbetet har varit att säkerställa en smidig datamigration från de gamla systemen till det nya.

– Det var en stor och kul utmaning att leda så många duktiga personer genom en komplex process, där rätt datamigration har varit en nyckelfaktor för ett lyckat projekt. I min roll som projektledare har jag lett såväl andra konsulter som leverantörer i få upp effektiviteten och leveransen av projektet, fortsätter Pia.

Här kan du läsa EG Sveriges artikel om projektet på Jönköpings Energi.

En omväxlande karriär inom flera olika branscher
Pia har en lång erfarenhet i bagaget med kombinationen ledarskap och teknik. Fokus kom tidigt att hamna på digitalisering med en inriktning mot organisation och management och brobyggande mellan dessa.

– Intresset låg inte bara i att förstå teknikens komplexitet, utan även i hur den kan integreras i företagsstrukturer för att skapa värde. Efter min utbildning till Dataekonom har jag arbetat med så många intressanta uppdrag. Jag har varit med och tagit fram en föregångare till Teams, jobbat med anpassning och implementering av affärssystem, gjort utredningar, kvalitetsgranskningar och lett människor som projektledare inom flera olika fält, säger Pia.

Pia anslöt till AdWise 2021, för att hon behövde en partner som tar hand om försörjningen av uppdrag. Till yngre konsulter som nyss startat sin karriärbana säger Pia:

– Utmaningar kommer alltid att finnas. Lär dig uppskatta dem och var lyhörd. Ofta är det de små, oansenliga projekten som blir de mest givande. Lär dig ständigt nya saker och ta med dig erfarenheter från varje projekt, särskilt när det gäller att hantera människor. Och framför allt, när problem uppstår, ta tag i dem direkt.