Annika Dahlgren har varit projektledar- och IT-konsult i hela sitt yrkesliv och arbetat med såväl privat näringsliv som offentlig verksamhet. Genom sin master på Chalmers med IT-inriktning på Teknisk Fysik samt lång erfarenhet av systemutveckling är hon van att jobba med komplexa frågor inom IT. Idag och under den senaste halvan av sitt yrkesliv sysslar Annika framförallt med projektledning inom IT och verksamhetsutveckling. Här ger hon en inblick i sin yrkesvardag.

 

Hej Annika, vad har du för uppdrag just nu?

– Jag är anlitad av Intraservice inom Göteborgs stad. Det är en förvaltning som levererar interna tjänster och nytta till alla Göteborgs stads medarbetare och medborgare med fokus på att de interna tjänsterna ska vara enkla, driftsäkra och effektiva. Här är jag projektledare för projekt, som handlar om att utskriftsmiljön ska bli ännu effektivare. Att minska pappersmängden och spara på miljön genom digitalisering är stora nyttor av detta.

 

Är det första uppdraget där?

– Nej, tidigare var jag projektledare på Intraservice inom bland annat digitaliseringen av stadens trygghetslarm – också ett komplext och viktigt uppdrag. Då var det fokus på effektivare hantering genom digital trygghetslarmstyrning – förenklande och ökad trygghet för både boende och personal på äldreboenden och i hemtjänst.

 

Vad innebär din roll som projektledare och verksamhetsutvecklare?

– Mitt uppdrag är att se till att projekten kommer fram i tid och uppfyller målen i övrigt. Att Göteborgs olika arbetsplatser får vad de behöver från Intraservice, på ett kostnadseffektivt och användarvänligt sätt med stort fokus på digitalisering.

 

Din upplevelse av att vara konsult hos AdWise?

– Ett väldigt bra sätt för oss som egenföretagare att få fokusera på det vi är bra på. Där vi får support med att hitta rätt uppdrag utifrån våra kompetenser. Då blir det rätt lösning för våra uppdragsgivare. Samtidigt är det också trevligt och tryggt att ha en bas eller en hemvist i AdWise – med den tillhörighet, sociala aktiviteter, gemensamma kompetensutveckling och kollegiala samarbete som är så viktigt i yrkeslivet.

 

Hur ser du på samtidens utmaningar?

– Väldigt mycket kretsar kring hållbarhet och digitalisering nu, men egentligen har utvecklingen pågått under lång tid, något som har lagt grunden för de snabba omväxlingar som vi idag behöver göra p.g.a. corona. Till exempel Göteborgs stad, som är en stor IT-aktör har lyckats möjliggöra en väldigt snabb och effektiv hantering av situationen. Uppväxlingen till exempelvis digitala mötesverktyg för många fler medarbetare har gått fantastiskt snabbt och effektivt.

Det blir överlag spännande att följa och vara en del av den fortsatta digitala utvecklingen.