AdWise-konsulten Inge Hansson har genom sin långa karriär inom IT och management hunnit testa flera olika roller. Nu senast som interimschef på Länsstyrelsen. En typ av yrkesroll han gärna tar sig an igen.

Hej Inge, berätta gärna lite om din bakgrund.
– Jag utbildade mig systemvetenskapligt på Göteborgs universitet. Som nyutbildad tog jag sen anställning som PC-ansvarig på SAAB i Trollhättan i fem år. På den tiden var PC en ny grej och vi upptäckte att det fanns ett jättebehov på marknaden och många företag behövde stöd inom detta område. Så jag och en kollega bestämde oss för att starta eget och stötta företag i deras datorisering. Några år senare startade jag ett nytt företag som utvecklade administrativa stödsystem för räddningstjänsten, till exempel insatser, tillsyn och brandsyn.

Blev det lyckat?
– Ja verkligen, jag jobbade på framgångsrikt med räddningstjänsterna i ett tiotal år och parallellt med det genomförde jag interimsuppdrag som IT-chef. Efter ett interimchefsuppdrag för Härryda kommun erbjöd kommunen mig anställning som IT-chef, vilket jag accepterade. Det kändes kul att inte bara starta upp saker, utan nu även vara med och driva förändringar i mål. Fem år senare blev jag värvad till motsvarande uppdrag som IT-chef i Karlstad kommun och jag upplevde det som väldigt spännande att få vara med och utveckla en tre gånger så stor kommun. Deras förändringsresa blev otroligt lyckad och ett år blev jag faktiskt utsedd till Årets offentliga IT-chef. 

Sen växlade du över till konsultlivet…
– Ja, jag var ju inte direkt ny som konsult, men 2015 kände jag att jag var sugen på att arbeta i egen regi som konsult igen. Sedan dess har jag haft förmånen att fått genomföra ett stort antal uppdrag inom flera olika branscher. Först i egen regi och sen hos en liknande konstellation som AdWise, fast i Karlstad. Fördelen som konsult är ju att man styr sig själv helt och hållet, har man tur och rätt kompetens så kan man få riktigt kul uppdrag.

Hur hamnade du på AdWise?
– Jag fick tips av en gammal vän och bestämde mig för att gå över till AdWise. När man kör helt själv, så blir det ett glapp mellan varje uppdrag, eftersom man inte hinner sälja medan man är i ett uppdrag. Det är skönt att få det administrativa stödet också. Idag är uppdragen väldigt mycket avropade på ramavtal och då är det fördelaktigt att tillhöra ett större konsultföretag, som AdWise, som har förmågan att ta hem dessa avtal. Nu senast arbetade jag som interimchef för Länsstyrelsernas IT-avdelningar, i rollen som enhetschef för driftstöd & infrastruktur. Uppdraget fick jag genom AdWise och under åtta månader har jag arbetslett verksamheten med 80 medarbetare och fyra huvudsakliga funktioner.

Vad händer framåt?
– Just nu tittar jag tillsammans med AdWise på lite olika förfrågningar. Ett nytt uppdrag som interimschef skulle passa bra, kanske i en ny bransch. Jag har en rätt bra tyngd i mina erfarenheter och är van att ta olika typer av människor. Så att få bidra med ett stabilt ledarskap, som inger lugn; det är det jag brinner för idag.

Är du också intresserad av att bli konsult inom AdWise-familjen? Kontakta oss idag