AdWise-konsulten Ronnie Eklund är en driven projektledare med många framgångsrika projektleveranser bakom sig. Här bjuder han på ett par tips till dig som projektledare och delar även med sig av sina erfarenheter genom åren.

Nycklarna till ett framgångsrikt projektledarskap inom digitalisering, enligt Ronnie:

1. Din projektledning bör vara framtung, dvs tänk efter före. Eller tänk stort, börja smått som jag brukar säga. Leta efter enkelheten och gör inte projekten mer komplexa än vad de är. Stycka gärna upp arbetet i pedagogiskt förståbara delar och ha en agilitet på veckobasis.
2. Gör projektet mer leverabelfokuserat och mindre aktivitetsfokuserat. Det ger en naturlig tydlighet och driv för alla inblandade när ni delar tankesättet att något ska levereras.

3. Var trygg i hantverket, dvs sträva efter att förstå metodiken och karaktäristiken inom det område eller den produkt du leder utvecklingen av. Det upplever jag ofta som helt avgörande för ett framgångsrikt projekt.

”Det finns alltid något man kan förbättra”

Efter att ha tagit en civilingenjörsexamen i Linköping, blev det jobb direkt för Ronnie Eklund inom process management, på Ericsson. Han antog flera roller med fokus på styrning och förbättring av affärsprocesser, vilket tidigt ledde till fokus på IT som en möjliggörare för att åstadkomma förbättringar som gav erfarenheter inom flera olika processutvecklingsmetoder.

– Ständig förbättring genom att planera och utvärdera sin process har länge intresserat mig och därför har arbetsområden som styrning, ledning och management alltid legat mig nära om hjärtat, även på ett personligt plan. Det finns alltid något man kan förbättra, säger Ronnie Eklund.

Från Business Intelligence och tillbaka till processtyrning
På Ericsson, startade Ronnie som anställd men blev med tiden internkonsult. Inledningsvis handlade mycket om BI Analytics där information analyseras för att man ska kunna basera beslut och förbättring på rätt fakta. Med tiden kände Ronnie dock att han ville återgå till att konkreta jobba med de system där processerna körs.

– Allt som mäts kräver bra data, och den datan uppstår i processerna, dvs i affärssystemen. Att utföra dem på rätt sätt är mer grundläggande än att följa upp och mäta dem, eftersom det är först när man kör processerna som det ger ett värde. Jag började jobba med affärssystemen SAP och IFS. När man tar in ett nytt system implementerar man det baserat på förbättringsidéer. Det är den spännande kärnan i process management, menar Ronnie.

Uppdrag hos kommunalt bolag genom AdWise
Sen 2016 har Ronnie arbetat som egenkonsult, där hans projektledningsuppdrag har handlat om hela resan från förstudie, analyser och strategiska val till upphandling, implementation och drift. Just nu är han projektledare för ett rapporterings och avvecklingsprojekt hos ett kommunalt bolag i Göteborg. Det uppdraget fick han genom AdWise.

– Målsättningen är att möta rapportbehovet som kommer uppstå hos företagets nya affärssystem. Samtidigt är jag även projektledare för att avveckla de gamla affärssystemen. En stimulerande utmaning eftersom kundens affär är komplicerad och kräver djup analys samt förståelse av processerna och informationen bakom, avslutar Ronnie.

Vill du också arbeta med digitaliseringsprojekt? Kontakta oss på AdWise idag