Inger Wallenius är systemvetaren med många år i IT-branschen som sadlade om till beteendevetenskap och konflikthantering i sin nya roll som psykosyntescoach. Idag arbetar hon med målet att öka tilliten, öppenheten och respekten på de företag hon handleder – vilket i sin tur ökar möjligheterna till bättre resultat.

– Min profession är både hård och mjuk, där jag från början arbetade som systemvetare men kommit att bli mer intresserad av människan än av tekniken, säger Inger Wallenius, konsult på AdWise med mångårig erfarenhet inom IT-branschen.

Terapi för den moderna arbetsplatsen
Inger har länge haft ett intresse för hur vi människor fungerar, något som dels tidigt gjorde att hon tog chefsroller och dels ledde henne in på att läsa beteendevetenskapliga ämnen med fokus på konflikthantering. Idag arbetar hon som konsulterande psykosyntescoach.– Det är ett alternativt synsätt på mänsklig utveckling som hjälper oss att harmonisera våra ibland motsägelsefulla tankar och viljor. Terapiformen är anpassad efter den moderna arbetsplatsen och innebär en grund för ökad tillit, öppenhet och respekt – där stärkt empati samt förståelse för andra och oss själva hjälper oss att växa tillsammans. Och det finns ju inget roligare än att arbeta i ett starkt team, menar Inger.
Många vinster med att ta tag i konflikter
Vid konflikhantering handlar det om att få en så stor bild som möjligt av konflikten, där hon pratar ingående med alla inblandade och lyfter känslor som ”jag blir inte respekterad”, ”jag blir inte sedd” och ”någon annan får alltid de stimulerande uppgifterna”.

– Tanken med att organisera människor i grupper på arbetsplatser är att vi människor tillsammans når ett bättre resultat än om vi arbetar individuellt. När det finns konflikter i en arbetsgrupp som man inte tar tag i så skulle det resultatmässigt varit bättre att medarbetarna arbetar individuellt. Med det sagt så borde företag ofta satsa mer på grupputveckling än på ledarskapsutbildningar. Det är inte alltid det som syns omedelbart som är viktigast i konflikthanteringen och därför arbetar jag helst tillsammans med en kollega så att vi får dubbelt perspektiv. Och det finns många vinster av att ta tag i konflikter, med minskat antal sjukskrivningar och högre tillit – och därigenom ökad effektivitet, säger Inger.

En trygg hemmahamn som aktivt letar uppdrag
Idag arbetar Inger som konsult i två digitaliseringsprojekt för Göteborgs Stad, där fokus ligger på att kartlägga förändringar och förbättringar i IT-processerna för såväl de som arbetar med att utveckla tjänsterna som för de som ska använda dem. På AdWise har hon varit tidigare och sen återvänt igen de senaste 2,5 åren.

– På AdWise upplever jag att man har ett personligt engagemang i oss konsulter, där de genuint bryr sig om vilka vi är och hur vi kan bidra. Det är en trygg hemmahamn som aktivt letar efter uppdrag till oss konsulter. Dessutom anordnar man många trevliga aktiviteter med en go stämning som är lätt att komma in i, avslutar Inger.