Hyperautomation
Automation är när du låter en maskin eller teknik utföra sysslor som en människa annars skulle ha gjort. Hyperautomation baseras på principen att allt som kan bli automatiserat borde vara det. Genom att kombinera flera avancerade tekniker som AI och ML får man en smartare och bredare automatisering. Resultatet blir ett mer träffsäkert och effektivt arbetssätt där människor kan arbeta sida vid sida med maskiner.

Hybridmoln
Hybridmoln är en kombination av ett lokalt datacenter (ett privat moln) och ett större offentligt moln. Ett hybridmoln ger företag ökad säkerhet, där de enkelt kan flytta känslig information till det privata molnet. Det offentliga molnet kan skalas upp eller ner baserat på behov av kapacitet och företag sparar pengar genom att slippa köpa och underhålla stora servrar.

Från IoT till IoB
Internet of Things (IoT) är föremål som är sammankopplade och uppkopplade till internet så att de kan styras, samla data och agera på ett smart sätt. Internet of Behaviors (IoB) är nästa steg och innebär att insamlad data läses av för att kunna förstå och påverka människors beteende. Med hjälp av IoB har företag t.ex. större möjlighet att få fakta och insikter om sina kunder för att skapa anpassad marknadsföring.

Noll tillit
Med en ökad digitalisering kommer också ett större behov av cybersäkerhet. Zero trust, eller noll tillit, betyder att användare och enheter måste verifiera sig för att få åtkomst. Nätverk delas upp i olika nivåer och användare behöver en högre befogenhet för att nå längre in. Nackdelen kan vara att det tar tid för en organisation att implementera ett helt nytt ramverk på detta sätt men den stora fördelen är att de blir mindre sårbara för intrång.

5G-nät
I framtiden kommer 5G att ersätta 3G och 4G som är standarden för mobilnät idag. 5G är ett effektivare nät som ska erbjuda högre kapacitet och kortare svarstider. Under goda förhållanden kan man räkna med att 5G kommer kunna erbjuda hastigheter upp till 10Gbit/s. Det är 100 gånger snabbare än hastigheten på 4G idag.