Vår viktigaste ledstjärna lyser klart – att vara det personliga konsultvalet.

På AdWise känner vi till hur viktigt det är att rätt konsult hamnar på rätt plats. Att konsulten inte bara har rätt kompetens och erfarenhet, utan också rätt personlighet. Därför anstränger vi oss lite extra när vi matchar våra konsulter mot de uppdrag vi får in. Vi känner våra konsulter så väl att vi alltid kan erbjuda en konsult med just de kvalitéer och den personlighet som matchar det specifika uppdraget.

För dig som är kund innebär det att vi ser och förstår dina behov och därefter omsorgsfullt och med hög träffsäkerhet förmedlar rätt konsult. För dig som är konsult betyder det att du helhjärtat kan engagera dig i uppdrag som passar just dig och som du verkligen vill ha.

Så oavsett om du behöver en konsult, eller själv är konsult på jakt efter nya utmaningar – gör ett personligt konsultval och upplev skillnaden!

AdWise är helt konsultägt

AdWise strategi går ut på att ha en stor andel säljare och bearbeta ett brett och stort antal företag i Västsverige. Allt för att öka chanserna till nya uppdrag för konsulterna när de gamla avslutas. Delägandet har varit en viktig tanke redan från början. Aktiva konsulter och anställda får under första året erbjudande om att köpa in sig i bolaget. De allra flesta konsulter väljer att göra det, vilket gör det än mer tydligt att bolaget är till för konsulternas bästa. En professionell styrelse stödjer ledningen i det långsiktiga strategiska arbetet. Då upplägget innebär mesta möjliga nytta med minsta möjliga overhead, skapas ett utrymme för att göra professionella och sociala aktiviteter tillsammans. Seminarier, gemensamma luncher, konferensresor och julbord mm bekostas av det gemensamma bolaget vilket skapar ett stort engagemang.

AdWise är ett certifierat R-företag

Detta innebär att vi är ett rekommenderat företag utifrån en extern granskning avseende etikpolicy och hur vi arbetar med etiska frågor både internt och externt.