Som egenföretagare och konsult hos AdWise får du det bästa av två världar. Du kan njuta av friheten att driva eget, men samtidigt känna tryggheten av att tillhöra en framgångsrik organisation. Du får hjälp att komma igång och därefter stöttar vi dig på en mängd olika sätt. AdWise ger dig tillgång till ett stort nätverk och arrangerar såväl professionella som sociala aktiviteter.

Är du idag eller funderar du på att bli egen-konsult inom IT?

Då kan AdWise vara lösningen för dig. Vi hjälper dig att komma igång och stöttar dig därefter på en mängd olika sätt. Bland annat hjälper vi dig att genom aktiv, individuell försäljning hitta ett nytt uppdrag när ditt nuvarande tar slut. Vi har aldrig haft som mål att bli ett stort opersonligt konsultmäklarföretag utan vill ge dig som konsult bra uppdrag med bra lönsamhet samt ett intressant sammanhang.

Sociala aktiviteter – en viktig del av AdWise-konceptet

Eftersom AdWise-upplägget innebär mesta möjliga nytta med minsta möjliga overhead skapas utrymme för att göra professionella och sociala aktiviteter tillsammans. Seminarier, gemensamma luncher, konferensresor, julbord med mera bekostas av det gemensamma bolaget. På så sätt skapas ett stort engagemang, du får chansen att lära känna andra professionella konsulter i samma situation och har alltid koll på de senaste trenderna inom branschen.

Förtroende, öppenhet och frihet

Våra värderingar är våra grundstenar i såväl kultur som styrning av vår verksamhet – de genomsyrar allt vi gör. Vi tror helt enkelt på att skapa personliga relationer som bygger på förtroende, öppenhet och frihet.

Från AdWise perspektiv betyder våra värderingar till exempel att vi ska vara transparenta inom frågor som ekonomi, kunder och prospects. Från konsultens sida vill vi gärna ha öppen dialog kring eventuella förändringar hos kunden, förändringar i uppdraget, tips om nya uppdrag samt förändringar i konsultens egen inriktning eller egna planer. Våra fristående konsulter ska uppleva en känsla av hemvist där personligt stöd står i centrum. Självklart är du involverad och kan välja om du vill ta dig an ett uppdrag eller om du vill avsluta ett uppdrag för att ta ett annat.

AdWise är helt konsultägt

Varje AdWise-konsult är egenföretagare. Alla aktiva konsulter och anställda erbjuds möjlighet att köpa aktier i AdWise. De flesta väljer att göra det. Då upplägget innebär mesta möjliga nytta med minsta möjliga overhead, skapas ett utrymme för att göra professionella och sociala aktiviteter tillsammans. Seminarier, gemensamma luncher, konferensresor och julbord som bekostas av det gemensamma bolaget vilket skapar ett stort engagemang.